archív témat

flamingo logo
webdesign


Co si představit, když se řekne webdesign?
Ano, myslíte si zcela správně, že se jedná o design WWW stránek, o tvorbu WWW serverů.
Dovolíme si vám na procesu realizace jednoho z webů nastínit, co všechno je nutno za tak značně obecný pojem schovat, aby byl výsledek dokonalý.

konzultace
Počátkem spolupráce je seznámení se zaměřením zákazníka a jeho stávajícího image, určení cílové skupiny uživatelů. Za nezbytnou považujeme konzultaci aktuálního vývoje technologií Internetu doplněnou případným předvedením základů těchto technologií, navrhneme jejich možné využití zákazníkem. Je samozřejmě potřebné přihlédnout i k ativitám konkurenčních subjektů.

design
Design je tím nejpodstatnějším, na jeho kvalitě záleží i úspěch celého webu a to hned z několika důvodů:
  • design je tím prvním, co uživatel uvidí
  • díky způsobu lidského vnímání je design také tím, co si uživatel zapamatuje
  • design určuje jednoduchost a snadnost orientace uživatele
  • design webu podporuje image společnosti
Nejen proto musí být design dostatečně originální a kvalitní, nejen po stránce estetické ale i technické, obdobné nároky klademe i na kvalitu HTML kódu.

dostupnost a standardy
Prezentace musí být dostupná komukoliv bez ohledu na jeho technické vybavení, použitý software či rychlost připojení. Zajistit takovou dostupnost lze pouze dodržením standardů nejen HTML, pečlivou přípravou grafické části a znalostí specifik a odlišností jednotlivých WWW prohlížečů.

aktualizace
Aby WWW prezentace mohla plnit svoji informační funkci, je potřeba její aktualizace se stejnou nebo vyšší frekvencí, s jakou jsou distribuovány informace jinými informačními kanály.

marketing
Flamingo Vám představí základy marketingové komunikace na Internetu.
Poskytujeme umístění proužkové reklamy, zařazení do vyhledávacích služeb Internetu, vyhledání informací v Internetu...
Poskytujeme Vám Informace o návštěvnosti Vašich stránek, úspěšnosti Vaší reklamy a data přetransformujeme do podoby vhodné pro klienta. Ten se na jejich základě může rozhodnout o dalších důležitých krocích.  (c) 1997-2008  flamingo  e-mail:    telefon: +420 371 120 163, +420 603 375 885